Kirken i Hemnes > Gravferd

Gravferd

Ved dødsfall
Menighetenes prester er de som først og fremst står til tjeneste
fra kirkens side ved dødsfall. Det er også et utstakt samarbeid mellom
kirken, begravelsesbyråene og kirkegårdsforvaltningen.
Pårørende tar kontakt med begravelsesbyrået som igjen hjelper de
pårørende videre med de praktiske gjøremål i forbindelse med
begravelsen.


Dette skjer
Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkegårdsforvaltningen for å få
tidspunkt for sermoni. Begravelsesbyrå tar kontakt med kirken lokalt og melder
om dødsfallet. Presten tar kontakt med pårørende. Det avtales tidspunkt
for samtale. Begravelsesbyrå tar kontakt med kantor/organist, som er musikalsk
ansvarlig for semonien.


 

Andre aktuelle nettsteder
Du kan lese mer om gravferd på kirken.no
her

Det er mulig å få mer nyttig informasjon fra et nettsted som
omhandler mye offentlig informasjon. Du går inn på adressen nedenfor og
klikker deg inn på "Emner" deretter "Kirke og livssyn" og "Gravferd".
Der opplyses det bl.a. om regler for evt. søknad om støtte til
gravferden.


Hjemmesiden er denne
: http://www.norge.no.