Rådene i Hemnes 2019 - 2023


Kirken i Hemnes har tre menigheter. Fellesråd har sitt utspring fra de tre menightene samt at Hemnes kommune har et medlem og biskopen har en representant.

Hemnes kirkelig fellesråd:

Bjørn Terje Nilssen - leder (rep. Hemnes menighetsråd)

Tord Johansen (rep. Hemnes menighetsråd)

Sølvi B. Skaga - nestleder (rep. Korgen menighetsråd)

Greta Valla (rep. Korgen menighetsråd)

Britt-Mari Hagavei (rep. Bleikvassli menighetsråd)

Torbjørn Bleikvassli (rep. Bleikvassli menighetsråd)

Christine Trones (rep Hemnes kommune)

Hans Chr. Håland (rep Biskopen9

 

Bleikvassli menighetsråd:     Britt-Mari Hagavei - leder, Torbjørn Bleikvassli, Torhild Berg, Kenneth Berg, John Lillemo, Audny Grønli                          

Korgen menighetsråd: Greta Valla - leder, Irene Nerleir, Sølvi Skaga, Einar Solhaug , Anne Grete  Hjerpbakk, Solbjørg Sandmo 

Hemnes menighetsråd:   Bjørn Terje Nilssen - leder, Tord Johansen, Solfrid Fagereng, Tone Øvermo Bruun, Claus Husnes, Anne Berit Kjerrvang

                                                                                                  
Sogneprest Hans Christian Håland sitter i alle menighetsråd

Tilbake