Gladsak - budsjettregulering


Hemnes kommunestyre bevilget kr 600.000,- ekstra til drift av kirker og gravplasser i Hemnes. Fellesrådet har iverksatt tiltak som vil bli offentlig etter møte 10.mars 2023.

Tilbake