Sparetiltak


Trang økonomi medfører tiltak

Gamle bygg er krevende å drifte. Alle kirkebyggene i Hemnes oppvarmes elektrisk. Fastprisavtale utløp vinter 2021. Siden den tid har tilbud fastprisavtaler vært ugunstige.

Det medfører at kirkene de to siste årene har hatt årlig kostnadsvekst strøm med ca kr 120.000.  Kirkeforvaltningen har inntil nå dekket økning uten støtte fra kommune eller stat.

I budsjettprosess høsten -22 endte kommunestyre med å vedta rådmannens forslag. Fellesrådet fikk et mindre kronebeløp for 2023 enn det fellesrådet fikk for 2022. med generell høy pris- og lønnsvekst samt en galopperende økning i strømutgift må kraftige tiltak gjennomføres.

Første tiltak blir å redusere temperatur i kirkene til 15 grader under kirkelige handlinger som gudstjenester, dåp, vielser og gravferder. I tillegg er varmekabler i trapper slått av. Det medfører at trappene blir glattere enn normalt. Videre tiltak vil iverksettes for å spare strøm i 2023.

Andre tiltak er å redusere bemanning. Vikar innleie skjer kun etter at arbeidsgiverperioden er utløpt (16 dager). Engasjementer avsluttes. Det vil bli gudstjenester og vielser uten kirketjener eller organist. Gravferder må utsettes til vi kan leie vikarer (etter 16 dager). For tiden har vi sykdom som medfører forsinkelser i handlinger og kirkelig handlinger uten fult mannskap.

Tredje tiltak er at alt vedlikehold av bygg er stoppet. Kun iverksatte tiltak blir fullført.

Innsparingene vil vedvare igjennom vinteren 2023. Fellesrådet har drøftet flere mulige tiltak som kan bli iverksatt hvis strømsparing ikke når de mål en har satt.

I 2022 ble det gjennomført ca 50% flere gravferder enn årene før. Det statistisk normale er +/- 50 gravferder årlig i Hemnes. I 2022 ble det 74 gravferder og bisettelser. Med redusert bemanning vil det utfordringer i 2023.

Gravferd skal skje innen 10 virkedager (2 uker) etter dødsfall. Skjer det 8-10 dødsfall i løpet av en uke (ikke unormalt) vil det i verste fall gå 20 virkedager (4 uker) før alle gravferder er fullført. 

Normalt skjer det i mai en opprydding og innsåing av graver fra siste høst/vinter. I år vil nok perioden fram til ferie bli brukt før alle graver er sådd inn.

Fellesrådet har i høst prøvd å komme i dialog med rådmann i Hemnes kommune om ytterlige tiltak og oppgaver. 

Tilbake