Gravferd fra kirken


Kirken lykkes med å gi et godt tilbud ved gravferder. De fleste som velger kirkelig begravelse er fornøyd med måten kirken leverer sine tjenester i en tung og vanskelig tid. 

Det er foretatt en landsdekkende undersøkelse som viser positive signaler for kirkens møte med mennesker i sorg. I vårt område velger nok en større andel kirkelig gravferd enn snittet for landet. En god tilbakemelding fra brukerne av våre tjenester, vi har forbedringspotensiale men oppløvtende å se at så mange er fornøyd i en tung stund i livet. Se omtale i link her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/gravferdsunders%C3%B8kelsen/

Tilbake