Kirken i Hemnes > Om oss

Om oss

Rådene i Hemnes

Kirken i Hemnes har tre menigheter. Fellesråd har sitt utspring fra de tre menightene samt at Hemnes kommune har et medlem og biskopen har en representant.

Les mer...

Rådenes vedtak og sakspapirer

Fellesråd og meighetsråd er åpne og offentlige. Papirene kommer her.

Les mer...

Hemnes kirkelig fellesråd

Kontakt

Kirken i Hemnes
 Idrettsveien 36, 8640 Hemnesberget
Telefon:751 97 530
post@hemnes.kirken.no

Ansatte