Prisliste

Prisliste

Priser på ulike tjenester i Hemnes

 

 

Priser Hemnes kirkelig fellesråd

2018

Nr

Tjenester

Hemnes

1

Utleie kirker som har billettsalg + 10% av salg

 kr                  2 000,00

2

Leie lydanlegg og scene

 kr                  1 500,00

3

Øving/tilrigg konserter

 kr                  1 000,00

4

Leie bårehus (avdøde bosatt i Hemnes)

 kr                         0,00  

5

Leie bårehus utenbygdsboende

 kr                  1 500,00

6

Preludering begravelser (20-25 minutter spilling før begravelse)

 kr                     750,00

7

Oppdrag som ikke står i prislisten pr time

 kr                     750,00

8

Egenandel konfirmantleir

 kr                  1 100,00

9

Gebyr avskrift av attester (dåp. Vigsel mm)

 kr                     100,00

10

Fakturagebyr

 kr                       75,00

11

Øvingslokale (kirker) fast årspris

 kr                  9 000,00

12

Depositum for lån av nøkkel

 kr                     500,00

13

Begravelse der avdøde er bosatt utenfor egen kommune

 kr                  7 500,00

14

Vigsler utenbygdsboende

 kr                  4 000,00

15

Leie organist/kantor andre livssyn

 kr                  3 000,00

16

Festeavgift*

 kr                     200,00

17

Festeavgift navnet minnelund*  Navneplate 1000,-

 kr                     250,00

18

Montering av gravminne

 kr                  1 100,00

19

Bolting av gravminne (inklusiv oppretting)

 kr                  1 100,00

20

Oppretting av gravminne

 kr                     780,00

21

Montering av blomsteramme (kantstein)

 kr                     750,00

22

Gravstell pr sesong

 kr                  1 200,00

23

Plantekasse (obligatorisk)

 kr                     400,00

24

Høstplanting

 kr                     900,00

25

Lystenning allehelgens dag

 kr                     500,00

26

Leie av traktor med fører (kr 400 u/fører)

 kr                     700,00

27

Leie av graveutstyr med fører

 kr                     700,00

     
 

Vedtatt i møte 24.01.2018 sak 08-2018

 
 

* må godkjennes av Hemnes kommunestyre 

 


Del denne artikkel på e-post