Til støtte for forfulgte kristne. Nytt samarbeidsprosjekt for Hemnes menighet

Til støtte for forfulgte kristne. Nytt samarbeidsprosjekt for Hemnes menighet

I Hemnes kirke har nå STEFANUSALLIANSEN blitt vår nye samarbeidspartner for "Menighet og Misjon".

Vi støtter deres arbeid for forfulgte kristne minoriteter og enkeltmennesker.

Særlig fokus på dem som blir ofre for blasfemilovene i Pakistan, men også andre muslimske land.

Økonomisk støtter vi med en årlig kirkeofring. Åndelig støtter vi gjennom fast forbønn i kirken for arbeidet.

For rammede enkeltmennesker støtter vi gjennom å skrive under på apellbrev til det aktuelle landets myndigheter. (Det siste blir en fast mulighet etter hver gudstjeneste). Slik kan vi GJØRE en praktisk mulig gjerning, ikke bare snakke og mene. Passivitet og motløshet er ikke skapt av Gud!

Samarbeidsavtalen ble godkjent av menighetsrådet på møtet den 19. oktober.

Terje prest


Del denne artikkel på e-post