Sogneprest i Hemnes er på plass

Sogneprest i Hemnes er på plass

Sogneprest Terje Halvorsen

Vår nye sogneprest Terje Halvorsen har nå kommet godt i gang. Anne Marie og Terje kom til Hemnes i midten av januar og flyttet inn i prestegården på Hemnesberget. De kommer flyttende fra Hurum hvor de har vært de siste årene. prestegården begynner å komme i orden etter flytting, det er en stor bygning som skal møbleres og gjøres om til et hjem. Anne Marie har nok hatt en bra jobb med å få dette til. Terje har vært i alle tre menighetene både i gudstjenester,konfirmantarbeide, trosopplæring, andakter og menighetstreff så han begynner å bli varm i stillingen. I en så stor kommune vil det nok ta litt mere tid før han er kjent. I stabsfelleskapet er det godt at de er på plass og vi ser framover til å skape mange fine aktiviteter og møter med mennesker til beste for våre tre menigheter.

 

 


Del denne artikkel på e-post